Skip to main content
Bác sĩ nhãn khoa và bệnh nhân nói chuyện trong phòng khám

Nói chuyện với bác sĩ

Nếu bạn không chắc mình có phù hợp để phẫu thuật đục thủy tinh thể hay không, đừng trì hoãn. Nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng của bạn để biết thời điểm phẫu thuật đục thủy tinh thể thích hợp và có thể lập kế hoạch ngay từ bây giờ.

Tìm hiểu thêm